Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna není nijak složitý a technologicky náročný systém a pro rodinné domy je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak snížit náklady za energie a tím zvýšit hodnotu nemovitosti. Instalace elektrárny představuje minimální zásah jak do statiky domu, tak elektroinstalace a zpravidla trvá kompletní montáž systému 1 až 3 dny. Výroba elektřiny ze Slunce za pomoci fotoelektrického jevu, kdy dochází k přeměně slunečního záření na elektřinu, není jak by se mohlo zdát novou technologií. První fotovoltaický článek byl vyvinut už v roce 1954 a jedná se tedy o velice prověřený a technicky vyspělý způsob výroby elektrické energie.

Instalací fotovoltaické elektrárny přivedete do svého domu nejspolehlivějšího partnera pro život a tím je Slunce.

Slunce a sluneční svit:

ČR i přes svou ne zrovna ideální polohu nabízí dobré podmínky, co se týče dopadu slunečního záření a jedná se o vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Minimální svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2/rok a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 kWh/m2/rok. Viz níže přiložená mapa osvitu za ideálních podmínek.

mapa slunečního svitu

Proč fotovoltaickou elektrárnu:

  • Fotovoltaické elektrárny jsou zařazeny v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
  • Nezávislost na dodavateli energie
  • Provozování elektrárny nevyžaduje téměř žádnou údržbu a obsluhu
  • Vyrobená energie ze slunce nezatěžuje životní prostředí a je to nevyčerpatelný zdroj energie
  • Jedná se o bezpečný a vysoce účinný zdroj energie

Proč fotovoltaickou elektrárnu od nás:

  • Kompletní dodání elektrárny včetně dopravy a instalace, takzvaně „Na Klíč“
  • Používáme prověřené a spolehlivé technologie, které splňují podmínky dotačního programu
  • Vyřízení dotace a veškeré administrativy s tím související
  • Navržení projektu s ohledy na co největší rentabilitu a kvalitu Vaší elektrárny